Politika privatnosti

Zaštita privatnosti

Poslednje izmene: februar 01.02.2023

Ova politika privatnosti opisuje Naše smernice i postupke prikupljanja, upotrebe i otkrivanja Vaših podataka kada koristite Uslugu i govori vam o svojim pravima na privatnost i o tome kako vas zakon štiti.

Vaše lične podatke koristimo za pružanje i poboljšanje usluge. Korišćenjem usluge prihvatate prikupljanje i upotrebu informacija u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Interpretacija

Reči kojih je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definisana u sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove politike privatnosti:

 • račun znači jedinstveni nalog kreiran za vas radi pristupa našoj usluzi ili delovima naše usluge.
 • Kompanija (koji se u ovom Ugovoru nazivaju ili „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naš“) se odnosi na Generate Web Niš, Gornjomatejevačka 112đ.
 • Cookies su male datoteke koje se na vašem računaru, mobilnom uređaju ili bilo kom drugom uređaju postavljaju na veb lokaciji, a sadrže detalje istorije pregledavanja na toj veb lokaciji među mnogim njenim korišćenjem.
 • zemlja se odnosi na: Srbija, Srbija
 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti usluzi kao što su računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.
 • Lični podaci je svaka informacija koja se odnosi na identificiranog ili prepoznatljivog pojedinca.
 • servis se odnosi na veb lokaciju.
 • Usluga znači svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na treće kompanije ili pojedince zaposlene u Kompaniji radi olakšavanja Usluge, pružanja Usluge u ime Kompanije, pružanja usluga u vezi sa Uslugom ili za pomoć Kompaniji u analizi kako se Usluga koristi.
 • Usluga socijalnih medija treće strane odnosi se na bilo koju veb lokaciju ili bilo koju veb lokaciju društvene mreže putem koje se korisnik može prijaviti ili otvoriti nalog za upotrebu usluge.
 • Podaci o korišćenju odnosi se na podatke sakupljene automatski, bilo generirane korišćenjem Usluge ili iz same servisne infrastrukture (na primer, trajanje posete stranici).
 • vebsajt se odnosi na Generate Web Niš, dostupno sa https://generateweb.net/
 • ti znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompanija ili drugo pravno lice u ime koga takvo lice pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci

Tokom korišćenja naše usluge, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Informacije koje mogu da se identifikuju mogu da sadrže, ali nisu ograničene na:

 • Adresa E-pošte
 • Ime i prezime
 • Telefonski broj
 • Adresa, država, pokrajina, Poštanski broj / poštanski broj, grad
 • Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju

Podaci o upotrebi prikupljaju se automatski kada koristite Uslugu.

Podaci o upotrebi mogu sadržati informacije kao što su adresa Internet protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrsta pregledača, verzija pregledača, stranice naše usluge koju posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatori i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupite usluzi putem ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski prikupiti određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj operativni sistem, tip pretraživača mobilnog interneta koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje kad god posetite naš servis ili kada mu pristupite putem mobilnog uređaja ili putem njega.

Tehnologije i kolačići za praćenje

Kolačiće i slične tehnologije za praćenje koristimo za praćenje aktivnosti u našoj usluzi i čuvanje određenih podataka. Korišćene tehnologije praćenja su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i poboljšanje i analizu naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu da uključuju:

 • Kolačići ili kolačići pregledača. Kolačić je mala datoteka smeštena na Vašem Uređaju. Možete naložiti svom pregledaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge. Ako niste prilagodili postavke pregledača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Flash Cookies. Određene funkcije naše Usluge mogu da koriste lokalno uskladištene objekte (ili Flash kolačiće) za prikupljanje i čuvanje informacija o Vašim preferencijama ili Vašoj aktivnosti na našoj Usluzi. Flash kolačićima ne upravljaju ista podešavanja pretraživača kao ona koja se koriste za kolačiće pretraživača. Za više informacija o tome kako možete da izbrišete Flash kolačiće, pročitajte „Gde mogu da promenim podešavanja za onemogućavanje ili brisanje lokalnih deljenih objekata?“
 • Veb Beacons. Određeni odeljci naše Usluge i naše e-adrese mogu sadržati male elektronske datoteke poznate kao veb-svetionici (koji se nazivaju i jasni GIF-ovi, oznake piksela i GIF-ovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorio e-poštu i za druge srodne statistike veb lokacija (na primer, snimanje popularnosti određenog odeljka i verifikacija integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač.

I sesijske i trajne kolačiće koristimo u dolenavedene svrhe:

 • Neophodni kolačići
  Tip: sesijski kolačići
  Administrira: Nas
  Svrha: Ovi Kolačići su neophodni da bi vam pružili usluge dostupne putem veb lokacije i da bi vam omogućili korišćenje nekih njegovih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažnu upotrebu korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu se pružiti, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.
 • Politika kolačića / Obaveštenje o prihvatanju kolačića
  Tip: Trajni kolačići
  Administrira: Nas
  Svrha: Ovi Kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji.
 • Funkcionalnost Cookies
  Tip: Trajni kolačići
  Administrira: Nas
  Svrha: Ovi Kolačići nam omogućavaju da se sećamo izbora koje donesete kada koristite Veb lokaciju, poput pamćenja podataka za prijavu ili jezičnih postavki. Svrha ovih kolačića je da vam pruže ličniji doživljaj i izbegnu da morate ponovo da unosite svoje preferencije svaki put kada koristite Veb lokaciju.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi sa kolačićima, posetite našu Politiku o kolačićima ili odeljak o kolačićima naše Politike privatnosti.

Korišćenje ličnih podataka

Kompanija može da koristi Lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da obezbedimo i održavamo našu Službu, uključujući praćenje korišćenja naše usluge.
 • Da biste upravljali svojim nalogom: za upravljanje vašom registracijom kao korisnika Usluge. Lični podaci koje dajete mogu vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usaglašavanje i preduzimanje kupoprodajnog ugovora za proizvode, predmete ili usluge koje ste kupili ili bilo koji drugi ugovor sa nama putem Usluge.
 • Da vas kontaktiramo: Da vas kontaktiramo e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativne komunikacije povezane sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbednosne ispravke, kada je to potrebno ili razumno za njihovo sprovođenje.
 • Da te obezbedim sa vestima, specijalnim ponudama i opštim informacijama o ostalim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo slične su onima koje ste već kupili ili pitali, osim ako niste odlučili da takve informacije ne dobijate.
 • Da biste upravljali zahtevima: Da prisustvujemo i upravljamo Vašim zahtevima do nas.
 • Za poslovne transfere: Vaše podatke možemo koristiti za procenu ili sprovođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa neke ili celokupne naše imovine, bilo kao delujuće preduzeće ili kao deo bankrota, likvidacije ili sličnog postupka, u kojoj su lični podaci koje posedujemo o korisnicima naših usluga među prenesenim sredstvima.
 • U druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikovanje trendova upotrebe, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo deliti u sledećim situacijama:

 • Sa dobavljačima usluga: Možemo deliti vaše lične podatke sa dobavljačima usluga da bismo nadgledali i analizirali upotrebu naše usluge, kako bismo vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: Možemo da delimo ili prenosimo vaše lične podatke u vezi sa bilo kojim spajanjem, prodajom imovine kompanije, finansiranjem ili sticanjem celokupnog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji ili tokom pregovora sa njom.
 • Sa pridruženim partnerima: Vaše podatke možemo deliti sa našim podružnicama, a u tom slučaju od njih ćemo zahtevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Pridružena preduzeća uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, zajedničke poduhvate partnere ili druge kompanije koje mi kontrolišemo ili su pod nama zajednička kontrola.
 • Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo deliti sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
  Sa drugim korisnicima: kada delite lične podatke ili na bilo koji drugi način komunicirate na javnim površinama sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da pregledaju svi korisnici i mogu se javno distribuirati vani. Ako komunicirate sa drugim korisnicima ili se registrujete preko usluge nezavisnih društvenih medija, u vašim kontaktima na usluzi društvenih medija treće strane mogu se videti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično tome, drugi korisnici će moći da vide opise vaše aktivnosti, komuniciraju s vama i pregledaju vaš profil.
 • Uz Vaš pristanak: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koje druge svrhe uz vaš pristanak.

Zadržavanje ličnih podataka

Kompanija će zadržati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovim Pravilima o privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo vaše lične podatke u meri koja je potrebna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), rešimo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se obično čuvaju u kraćem vremenskom periodu, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge ili ako smo zakonski obavezni da ih čuvamo tokom dužih vremenskih perioda.

Prenos ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u operativnim kancelarijama Kompanije i na bilo kom drugom mestu gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenositi i održavati na računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, države ili druge državne jurisdikcije, gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše jurisdikcije.

Vaša saglasnost u ovu Politiku privatnosti praćena vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja vaš pristanak na ovaj prenos.

Kompanija će preduzeti sve neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti i da se prenos ličnih podataka neće izvršiti u neku organizaciju ili zemlju, osim ako nema adekvatnih kontrola uključujući bezbednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije
Ako je Kompanija uključena u spajanje, kupovinu ili prodaju imovine, Vaši lični podaci mogu se preneti. Obaveštavamo se pre prenošenja vaših ličnih podataka i podležu drugačijoj politici privatnosti.

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od Kompanije se može tražiti da obelodani vaše lične podatke ako je to potrebno zakonom ili kao odgovor na validne zahteve državnih organa (npr. Suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski uslovi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj veri, da je takva akcija neophodna za:

 • Izvršiti zakonsku obavezu
 • Zaštitite i branite prava ili imovinu Kompanije
 • Sprečite ili istražite moguće zloupotrebe u vezi sa Uslugom
 • Zaštitite ličnu sigurnost korisnika Usluge ili javnosti
 • Zaštitite se od pravne odgovornosti

Sigurnost vaših ličnih podataka

Sigurnost Vaših ličnih podataka za nas je važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Svesno ne prikupljamo podatke koji otkrivaju identitet osobe mlađe od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i znate da nam je vaše dete dalo lične podatke, Kontaktirajte nas. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez verifikacije roditeljskog pristanka, preduzimaćemo korake za uklanjanje tih podataka sa naših servera.

Ako se moramo osloniti na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših podataka, a vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možemo zatražiti saglasnost vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi na druge veb stranice

Naša usluga može sadržati veze do drugih veb lokacija kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na veb lokaciju te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posetite.

Mi nemamo kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje treće strane ili usluga.

Promene ove politike privatnosti

S vremena na vreme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.Obavestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našoj usluzi pre nego što promena stupi na snagu i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za sve promene. Promene ove Politike privatnosti važe kada se objavljuju na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

E-poštom: office@generateweb.net