Odredbe i uslovi

Odredbe i uslovi

Ovi uslovi i pravila opisuju pravila i propise za upotrebu Generate Veb Niš’s Vebsite, koji se nalazi na https://generateweb.net/.

Pristupom ovoj veb stranici pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljate da koristite https://generateweb.net/ ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama navedenim na ovoj stranici.

Sledeća terminologija odnosi se na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovoj veb lokaciji i koja je u skladu sa uslovima i odredbama kompanije. „Kompanija“, „Sebi“, „Mi“, „Naši“ i „Mi“ odnosi se na našu Kompaniju. „Stranka“, „stranke“ ili „nas“ odnosi se i na klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodne da bi se postupak naše pomoći Klijentu sproveo na najadekvatniji način izričito u svrhu ispunjavanja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podložno važećem zakonu Holandije. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovom i / ili on ili ona, uzimaju se kao zamenljivi i, prema tome, kao isti.

Cookies

Upotrebljavamo upotrebu kolačića. Pristupanjem https://generateweb.net/, složili ste se da koristite kolačiće u dogovoru sa Generate Veb NišPolitika privatnosti.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće da nam omogući da preuzmemo detalje korisnika za svaku posetu. Na našoj veb stranici se koriste kolačići kako bi se omogućila funkcionalnost određenih oblasti kako bi se ljudima koji posjećuju našu veb stranicu olakšali. Neki naši affiliate / oglašivački partneri takođe mogu koristiti kolačiće.
Licenca

Ukoliko nije drugačije naznačeno, Generate Veb Niš i / ili davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal na kome https://generateweb.net/.

Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Možete pristupiti ovome sa https://generateweb.net/ za vašu ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim uslovima.

Vi ne sme:

 • Ponovno objavite materijal iz https://generateweb.net/
 • Prodati, iznajmljivati ili podlicencirati materijal https://generateweb.net/
 • Reprodukujte, duplirajte ili kopirajte materijal sa https://generateweb.net/
 • Redistribuirajte sadržaj iz https://generateweb.net/

Delovi ove veb stranice pružaju korisnicima mogućnost da postave i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim delovima veb stranice. Generate Veb Nišne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregleda komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenjaGenerate Veb Niš, njegovih agenata i/ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja postavlja svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni, Generate Veb Niš neće biti odgovoran za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korišćenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na ovoj veb stranici.

Generate Veb Niš zadržava pravo da nadgleda sve komentare i ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprimerenim, uvredljivim ili prouzrokovati kršenje ovih Uslova i pravila.

Vi garantujete i izjavljujete da:

 • Imate pravo da postavite komentare na našem sajtu i imaju sve potrebne dozvole i saglasnosti da to učine;
 • Komentari ne preuzimaju nikakvo pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorsko pravo, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže bilo kakvog klevičnog, klevetničkog, uvredljivog, nepristojnog ili na neki drugi način nezakonitog materijala koji predstavlja invaziju na privatnost
 • U Komentari neće koristiti da traže ili promovišu poslovne ili prilagođene ili sadašnje komercijalne aktivnosti ili nezakonitu aktivnost.

Ovime odobravate Generate Veb Niš neisključiva licenca za korišćenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kom i svim oblicima, formatima ili medijima.

Hiper našem sadržaj

Sledeće organizacije mogu da se povežu na naš veb sajt bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri distributera na mreži mogu se povezati na našu Veb lokaciju na isti način kao i hipervezu na Veb lokacije drugih kompanija navedenih u listi; i
 • Sistemski široko akreditirani biznisi osim traženja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje ne smiju povezivati na našu veb stranicu.

Ove organizacije mogu da se povežu sa našom početnom stranicom, publikacijama ili drugim informacijama na Veb sajtu sve dok veza: (a) nije ni na koji način varljiva; (b) ne lažno implicira sponzorstvo, odobravanje ili odobravanje povezujuće strane i njenih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst lokacije povezne strane.

Možemo da razmotrimo i odobrimo druge zahteve za povezivanje od sledećih vrsta organizacija:

 • poznati potrošački i / ili poslovni izvori informacija;
 • sajtovi dot.com zajednice;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • Online directori distributeri;
 • internet portali;
 • računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i strukovna udruženja.

Mi ćemo odobriti zahteve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema nama samima ili našim akreditovanim preduzećima; (b) organizacija nema negativnu evidenciju kod nas; (c) korist za nas od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsustvo Generate Veb Niš; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu se povezati sa našom početnom stranicom sve dok je veza: (a) ni na koji način varljiva; (b) ne lažno implicira sponzorstvo, odobravanje ili odobravanje povezujuće strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst lokacije povezne strane.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 gore i zainteresovani ste da se povežete na našu veb stranicu, morate nas obavestiti slanjem e-maila na Generate Veb Niš. Uključite svoje ime, ime organizacije, kontakt podatke kao i URL svoje veb stranice, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da povežete našu veb lokaciju i listu URL adresa na našoj veb lokaciji na koje želite da link. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu da se vežu na naš veb sajt na sledeći način:

 • Upotrebom naše korporativne ime; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokalnog izvora povezanog sa; ili
 • Korišćenjem bilo kog drugog opisa našeg Veb veze koji je povezan sa tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na stranici stranice povezivanja.

Bez upotrebe Generate Veb NišLogotip korisnika ili druga umetnička dela biće dozvoljena za povezivanje bez ugovora o licenciranju žiga.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole, možda nećete kreirati okvire oko naših Veb stranica koje na bilo koji način mijenjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled našeg Veba.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na Vašoj veb stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih potraživanja koja se povećavaju na Vašoj veb stranici. Nijedan link (e) ne bi trebalo da se pojavljuje na bilo kom veb sajtu koji se može tumačiti kao klevetnički, opsceni ili kriminalni, ili koji krši, inače krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje prava trećih lica.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve linkove ili bilo koju konkretnu vezu sa našim Vebsajtom. Odobravate da odmah uklonite sve linkove na našu Veb lokaciju. Takođe zadržavamo pravo da usvojimo ove uslove i uslove i povezujemo politiku u bilo koje vreme. Stalno se povezujete sa našim Vebsajtom, slažete se da budete vezani za i slijedite ove uslove vezivanja.

Uklanjanje veza sa našeg sajta

Ako pronađete bilo kakav link na našoj Internet stranici koji je iz bilo kog razloga uvredljiv, slobodni ste da nas kontaktirate i informišete u bilo kom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali mi nismo dužni da ili direktno odgovorimo na vas.

Ne zagarantujemo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njegovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da će veb sajt biti dostupan ili da se materijal na veb-sajtu ažurira.

Odricanje od odgovornosti

U najvećoj mjeri dozvoljenoj važećim zakonom, isključujemo sve predstavke, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i korištenje ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede;
 • ograničiti ili isključiti našem ili svoju odgovornost za prevare ili prevare i lažno predstavljanje;
 • ograniči bilo koji od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljeno prema važećem zakonu; ili
 • isključuje bilo koji od naših ili vaših obaveza koje ne mogu biti isključene prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti utvrđene u ovom odeljku i na drugim mestima u ovom odricanju od odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) upravljaju svim obavezama koje proizilaze iz odbitka, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, u krivičnim delima i zbog kršenja zakonskih obaveza.

Sve dok se vebsajt i informacije i usluge na sajtu ne pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.